Betonreparatie

Betonreparatie aan de onderzijde van de keldervloer.
Onder dit oude gebouw zijn er kelders uitgegraven en zag men dat het betonnen plafond
en de betonnen balken wapeningscorrosie vertoonden en div beton schades.
al de betonnen onderdelen zijn gesaneerd en met naald bik hamers ontroest de betonreparatie toegepast aan de balken en plafonds.
na de betonreparatie worden de plafonds geisoleerd en kunnen de ruimtes gebruikt worden alsbv kelder box en technische ruimtes.
de betonreparatie is uitgevoerd met een Pcc mortel en voor de grote schades nanocrete R2


opdrachtgever: Woonvereniging Turicum te Halfweg

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn